logo

K&G VIETNAM Investment Joint Stock Company

  • Head Office: 11th Floor, Block A, Song Da Building, Pham Hung Street, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam.
  • Tel: (+84) 24 3788 0111 - Fax: (+84) 24 3201 1999
  • Southern Office: 84 Nguyen Trai Street, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Tel: (+84) 28 3836 7539 - Fax: (+84) 28 3836 2748
  • E-Mail: cs@kgvietnam.com *** Website: kgvietnam.com

Gửi yêu cầu

Bản tin điện tử

Đăng kí nhận tin điện tử

Hãy nhập email của bạn để nhận những tin tức mới nhất của chúng tôi